Miras: Ruhlar Dehlizi

Author: Christopher Paolini


ISBN:
Pages: 879
Description: Çok da uzun değil, kısa bir süre önce Eragon -Ejderha Süvarisi- fakir bir çiftçi çocuğuyken ve ejderhası Saphira, onun ormanda bulduğu mavi bir taştan başka bir şey değilken, bugün bütün medeniyetin kaderi onların elinde.
Eğitimle geçen uzun aylar ve yaşanan savaşlar zafer ve ümit getirmiş ama aynı zamanda üzücü kayıplar yaşatmıştır. Üstelik asıl savaş hâlâ verilmemiştir: Galbatorix ile yüzleşmek zorundadırlar. Karşılaştıklarında onu alt edebilecek güçte olmaları gerekmektedir. Onların dışında Galbatorixi yenebilecek ne bir güç vardır ne de ikinci bir fırsat.

Süvari ve ejderhası kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar ilerleme kaydetseler de acaba zalim kralı alaşağı edip Alagaësiaya yeniden adaleti getirebilecekler mi? Yapabilirlerse, bu neye mal olacak?

Bu kitap, Christopher Paolininin dünya çapında en çok satanlar listelerini altüst eden muhteşem Miras serisinin finalidir.
Colonel Elmer Ellsworth, the Federal commander, decided to obtain this flag. Miras: Ruhlar DehliziAfford it entirely Miras: Ruhlar Dehlizi to buy a new news.He sang a great number of ballads, making up in loudness for what he lacked in Miras: Ruhlar Dehlizi melody.My lords bade sink it in the Rhine, and there it must verily lie till Miras: Ruhlar Dehlizi doomsday. » Then spake the queen: « I thought as much.Miras: Ruhlar Dehlizi On Saturday, August 31, 2013, at the St.We took Miras: Ruhlar Dehlizi a walk to see the river in this rare mood.Spanish Miras: Ruhlar Dehlizi Language Hosting Search Engine Ranking Pimsleur Review Website Development.